Kimler Kyk Yurtlarında KalamayacakYükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt İdare ve İşletme mevzuatında yapılan değişiklikle, yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak, yurtta barınacaklar, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışamayacaklar veya sürekli gelirleri olamayacak.

Bakanlık, sürekli bir işte çalışanların KYK yurtlarında kalamayacağını ve düzenlemelerin yapıldığını açıkladı.

KYK Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke genelinde yurt ihtiyacı belirlenecek.

Yurtlara başvuru yapmak isteyenlerin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca, şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastası öğrenciler hariç, öğrencinin ailesinin yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi istenecek. Ancak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan yurtlara, ailesinin ikamet durumuna göre başvuru alınabilecek yerleşim yerleri KYK tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğe eklenen yeni bir maddeyle, yurda kayıt olmak isteyen öğrencilerin tatil dönemlerinde geçici olarak çalıştıkları işlere ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, yurtlara kayıt olmak isteyen öğrenciler, tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışabilecekler veya ücretli staj yapabilecekler. Ancak bunların dışında, yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerde, en az asgari ücret düzeyinde gelirle sürekli bir işte çalışmamaları veya sürekli gelirlerinin olmaması şartı aranacak.

Yurt ücretleri iki kez ödenmediğinde depozitodan karşılanacak

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilecek. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda ise günlük ücret hesabı yapılacak. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilecek. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınacak. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilecek. Yurt ücretleri en geç ayın son günü saat 21.00'e kadar banka aracılığıyla ödenecek.

İlk kayıtta yurt ücreti ve depozito ücreti kayıt sırasında yurt kasasına yatırılacak. Öğrenci, kayıt tarihine göre ödeyeceği yurt ücretini ve depozito miktarını, yayınlanması halinde Kurum internet sitesinden veya kaydolacağı yurt müdürlüğünden öğrenecek. Yurtta barınmaktayken kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin, tekrar başvurmaları ve yurtta boş yer olması halinde, o öğretim yılı için iki kat yurt ücreti alınarak yeniden yurda kayıtları yapılacak. Artık yıl öğrencileri yüzde 50 fazla yurt ücreti ödeyecekler.

Yılda iki kez depozito tamamlama hakkı getirildi

Yönetmelikte, yurt ücretini ödemeyenler hakkında uygulanacak iş ve işlemlerle ilgili de değişiklik yapıldı. Buna göre, yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilecek. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10'u mesai bitimine kadar süre verilecek. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamazsa bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinecek. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilecek. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilecek ve 5 yılın sonunda irat kaydedilecek.

Öğrenciler, depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilecekler.

Yurtta barınma süreleriyle ilgili öğrencilere yeni imkanlar

Yeni düzenlemeyle, öğrenciler yatay ve dikey geçişlerinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar yurtta kalabilecekler, ayrıca bir öğretim kurumundan mezun olduktan sonra ikinci bir öğretim kurumunda öğrenime başlayanlara da yurtta barınma imkanı getirildi.

Mevzuattaki değişiklikle, öğrenciler yurtlarda, öğrenim gördükleri bölümün normal öğrenim süresi kadar kalabilecekler. Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam edecekler.

Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat edecekler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınacaklar.

Yurtta barınmayan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı veya farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa, yurtta kalmaya hak kazanması durumunda yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalabilecekler.

Bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayacakları takdirde yurda yerleşmek için yeniden müracaat edecekler. Bu öğrencilerin başvuruları ara sınıflar gibi değerlendirilecek.

Aftan yararlanarak, yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, başvuruda bulundukları tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince barındırılacak.

Yeni düzenlemeyle, anne ve babası vefat etmiş olanlardan da yurt ücreti ve depozito alınmaması hükmü getirildi.

Sosyal medyada gerçeğe aykırı beyan da kınama kapsamına alındı

Yeni düzenlemeyle yurtta barınan öğrenciye verilecek kınama cezası gerektiren fiillere, "Basın, sosyal ve görsel medyada yurt öğrencileri ile kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları aleyhinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak" maddesi de eklendi.

Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya herhangi birini sonradan kaybetmiş olanlarla taksirli suçlar hariç, haklarında mahkumiyet kararı verilenlerin yurtla ilişkileri süresiz olarak kesilecek.


1 yorum

yazin calismak yurtta kalmaya sorun olmuyor degil mi?

Yazin sigortali calissam yurt icin sorun olmaz degil mi? İnternet sitenizde oylevyaziyodu ama

10.07.2014 - Misafir

Konular